Jaarrekening 2018 Landsmeer

Overzicht baten en lasten

Totaal programma

Begroting primair

Begroting
na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Algemeen bestuur

-1.506.872

-1.582.432

-1.563.854

18.577

Integrale veiligheid

-1.090.355

-1.048.306

-1.015.851

32.455

Infrastructuur

-1.717.373

-1.880.823

-2.012.916

-132.093

Milieu

-1.900.409

-2.096.338

-2.465.241

-368.904

EZ (verv per 1-1-2012)

-143.517

-195.741

-131.181

64.560

Groene ruimte

-406.920

-444.571

-527.907

-83.336

Werk en inkomen

-2.595.271

-2.922.769

-2.852.121

70.648

Onderwijs

-627.857

-610.357

-560.340

50.017

Welzijn en volkgezondheid

-5.215.684

-6.326.585

-6.377.429

-50.844

Ruimt ordening en volkshuisves

-994.218

-850.515

-1.023.998

-173.483

Saldo lasten

-16.198.476

-17.958.436

-18.530.838

-572.403

Baten

Algemeen bestuur

220.959

219.779

345.389

125.610

Integrale veiligheid

96.558

120.358

103.858

-16.500

Infrastructuur

144.280

477.276

794.390

317.114

Milieu

2.367.658

2.551.158

2.870.806

319.648

EZ (verv per 1-1-2012)

17.218

44.218

37.575

-6.643

Groene ruimte

1.659

1.659

0

-1.659

Werk en inkomen

1.658.651

1.844.903

1.832.399

-12.504

Onderwijs

15.565

19.065

23.388

4.323

Welzijn en volkgezondheid

263.680

291.371

303.325

11.954

Ruimt ordening en volkshuisves

292.568

266.068

665.109

399.041

Saldo baten

5.078.796

5.835.855

6.976.239

1.140.384

Resultaat programma's

-11.119.680

-12.122.581

-11.554.600

567.981

Overhead

-3.561.875

-4.136.777

-4.479.477

-342.700

Onvoorzien

-24.582

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

-102.956

-102.956

Algemene dekkingsmiddelen

14.358.089

14.694.058

14.899.448

205.390

Saldo voor bestemming

-348.048

-1.565.300

-1.237.584

327.716

Toevoeging reserves

-30.000

-30.000

-193.903

-163.903

Onttrekking reserves

611.676

1.828.748

1.897.184

68.436

Saldo na bestemming

233.628

233.448

465.697

232.249

ga terug