Jaarrekening 2018 Landsmeer

Algemeen bestuur

Algemeen

Portefeuillehouder

A.L.E.C. van der Stoel

Missie

We zetten de andere manier van werken, met ruimte voor participatie, maatschappelijke initiatieven en co-creatie, voort.

Lasten

Begroot € 1.582.432
Gerealiseerd € 1.563.854
Afwijking € 18.577
ga terug