Jaarrekening 2018 Landsmeer

Infrastructuur

Algemeen

Portefeuillehouder

R. Quakernaat

Missie

Vormgeven aan een gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.
Dit programma bevat de volgende onderdelen:

I   Water en beschoeiingen
II   Wegen, verkeer, bruggen, kademuren, nutsvoorzieningen en openbare verlichting

Lasten

Begroot € 1.880.823
Gerealiseerd € 2.012.916
Afwijking € -132.093
ga terug