Jaarrekening 2018 Landsmeer

Milieu

Algemeen

Portefeuillehouder

M. Elfferich (Afvalzorg, Milieubeheer/Duurzaamheid, Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid)
R. Quakernaat (Rioleringszorg, Beheer begraafplaats)

Missie

Vormgeven aan een duurzame gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.
Dit programma bevat de volgende onderdelen:

I   Rioleringzorg
II   Afvalzorg
III   Beheer begraafplaats
IV   Milieubeheer/Duurzaamheid

Lasten

Begroot € 2.096.338
Gerealiseerd € 2.465.241
Afwijking € -368.904
ga terug