Jaarrekening 2018 Landsmeer

Economische zaken, Recreatie en Toerisme

Algemeen

Portefeuillehouder

R. Quakernaat

Missie

Wij streven naar een versterking van de economische structuur van Landsmeer. Landsmeer wil economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk zijn en streeft samen met ondernemers naar het verder uitbouwen en versterken van de lokale economie.
Dit programma bevat de volgende onderdelen:

I.   Economische Zaken
II.   Recreatie en Toerisme

Lasten

Begroot € 195.741
Gerealiseerd € 131.181
Afwijking € 64.560
ga terug