Jaarrekening 2018 Landsmeer

Wet normering topinkomens

Publicatieverplichting beloning regulier
Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens- en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast. Op grond van de WNT mag in 2018 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministerssalaris zijn. Dat kwam in 2018 neer op € 187.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. Het individueel WNT-maximum voor topfunctionaris zonder dienstbetrekking, kwam in 2018 neer op € 266.400.

De WNT geldt voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Van deze topfunctionarissen moet worden vermeld, de naam van de functionaris, de duur en omvang van de functie, de bezoldigingsgegevens en eventueel de ontslagvergoeding.
De wet geeft specifiek aan wie bij de gemeenten als topfunctionaris wordt aangemerkt en onder de WNT valt. Dit zijn:

  • Secretaris
  • Griffier

Zowel de Secretaris als de Griffier verdienen niet boven de WNT-norm. Toch worden ze aangemerkt als topfunctionaris en geldt voor hen de verplichting tot openbaarmaking en melding van de WNT-gegevens.

Beloningen regulier (bruto bedragen)

P.A. Menting

E. van der Voorde

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in

01-01   t/m 31-12 2017

01-01 t/m 31-12 2018

01-01   t/m 31-12 2017

01-01  t/m 31-12 2018

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Nee

Nee

Ja

Ja

Individueel WNT-maximum

€ 258.000

€ 189.000

€ 181.000

€ 189.000

Beloning

€ 132.130

€ 137.511

€ 68.873

€ 69.818

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

€ 71

€ 101

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

€ 9.931

€ 10.935

Subtotaal

€ 132.130

€ 137.511

€ 78.875

€ 80.854  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

Totaal bezoldiging

€ 132.130

€ 137.511

€ 78.875

€ 80.854

Bij deze functionarissen is er geen sprake van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

Publicatieverplichting beloning inhuur 
Bij extern ingehuurde niet-topfunctionarissen is de maximale bezoldiging niet overschreden.

ga terug