Jaarrekening 2018 Landsmeer

Onderwijs

Algemeen

Portefeuillehouder

M. Elfferich

Missie

Kinderen groeien in Landsmeer op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen (van 0 tot 23) verloopt volgens een doorlopende lijn: van geboorte tot studie en arbeidsmarkt. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. School moet een veilige plek zijn waar onderwijs wordt geboden en alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. De gemeente Landsmeer zet in op veiligheid, kwaliteit en op het creëren van soepele overgangen tussen scholen.
Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig als kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op extra ondersteuning, zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Hiermee helpen we de kinderen op tijd en voorkomen we een (onnodig) beroep op de inzet van zwaardere (tweedelijns) zorg.

Lasten

Begroot € 610.357
Gerealiseerd € 560.340
Afwijking € 50.017
ga terug