Jaarrekening 2018 Landsmeer

Groene ruimte

Algemeen

Portefeuillehouder

R. Quakernaat (Openbaar groen)
M. Elfferich (Spelen)

Missie

De gemeente Landsmeer staat voor een dorp met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

I.   Openbaar Groen
II.   Spelen

Lasten

Begroot € 444.571
Gerealiseerd € 527.907
Afwijking € -83.336
ga terug