Jaarrekening 2018 Landsmeer

Werk en inkomen

Algemeen

Portefeuillehouder

M. Elfferich

Missie

Het beleid van de gemeente Landsmeer is gericht op meedoen. Dit geldt voor iedereen. Ook inwoners met een laag inkomen. Wij maken ons sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. De gemeente Landsmeer stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Lasten

Begroot € 2.922.769
Gerealiseerd € 2.852.121
Afwijking € 70.648
ga terug