Jaarrekening 2018 Landsmeer

Integrale veiligheid

Algemeen

Portefeuillehouder

A.L.E.C. van der Stoel

Missie

De gemeente Landsmeer moet een veilige woon- en leefomgeving zijn. Om dit te realiseren wordt er ingezet op een goede samenwerking met alle veiligheidspartners en het contact met de inwoners.
Dit programma bevat de volgende onderdelen:

I.   Veiligheid
II.    Handhaving openbare orde

Lasten

Begroot € 1.048.306
Gerealiseerd € 1.015.851
Afwijking € 32.455
ga terug