Jaarrekening 2018 Landsmeer

Welzijn en volksgezondheid

Algemeen

Portefeuillehouder

M. Elfferich

Missie

Als Landsmeerse gemeenschap nemen we de zorg en ondersteuning van die mede-Landsmeerders op ons die dit nodig hebben. De vraag van de inwoner staat daarbij centraal. De gemeente ondersteunt en is vangnet waar nodig, aansluitend op de eigen verantwoordelijkheid van iedere Landsmeerder of Landsmeerse onderneming.
Een integrale aanpak is uitgangspunt , zowel waar sprake is van vrijwillige als van professionele zorg of een combinatie daarvan. Wanneer sprake is van professionele zorg of ondersteuning, al of niet in combinatie met vrijwillige zorg, wijst de gemeente één regievoerder aan, eindverantwoordelijk voor de integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).
In de menselijke relaties is respect voor elkaar een uitgangspunt. Dat komt onder meer tot uitdrukking in respect voor ieders privacy. Zonder toestemming worden geen gegevens uitgewisseld. Behalve wanneer sprake is van situaties waarin de veiligheid van inwoners in het geding is of de inwoner ernstig in zijn/haar ontwikkeling en/of opvoeding wordt bedreigd. Respect en ondersteuning komt ook tot uitdrukking door de beschikbaarheid van cliëntondersteuning.

Lasten

Begroot € 6.326.585
Gerealiseerd € 6.377.429
Afwijking € -50.844
ga terug